Etusivu

Vaarallisten aineiden kuljetus rautatiellä
Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä

 

VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUS TIELLÄ 2017

 

VAK-määräykset on uusittu

Kirja sisältää vuonna 2017 voimaantulleet ja alkusyksystä annettavat VAK 2017 säädökset ja määräykset.

Muutoksia ovat muun muassa:

 • täsmennyksiä osapuolten velvollisuuksiin
 • sähköinen ADR-ajolupakoe
 • vapaaraja-taulukon muutokset
 • uusi säkkikontti
 • luokitustestausten muutokset, uutena polymeroituvat aineet luokkaan 4.1
 • muutokset ainetaulukkoon (taulukko A) ja uudet kuljetusnimikkeet
 • kolliin kiinnitettävä uusi litiumakku-merkki ja uusi lipuke 9A litiumakuille
 • muutoksia pakkaustapoihin ja uudet pakkaustavat
 • uudet kirjalliset turvallisuusohjeet
 • räjähteiden rajoittaminen kuljetusyksikössä

 

VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUS MERELLÄ

IMDG Code, 2016 Edition Amendment 38-16

https://www.trafi.fi/liikennejarjestelma/vaaralliset_aineet/vak_merikuljetukset

http://imdgcode.dgcampus.com/

 

 

Hallitus 2018

Anneli Söderlund

puheenjohtaja

Tuomo Telama

varapuheenjohtaja

Sirpa Roivainen

rahastonhoitaja

Erkki Laimio

jäsenneuvonta

Martti Saksala

jäsen

Anne Kolehmainen

jäsen

Anna Neilick

jäsen

Tero Aura

varajäsen

Tanja Väyrynen

varajäsen

Juha Kallio                  toiminnantarkastaja

Juha Putkisto              toiminnantarkastaja

© Suomen Turvallisuusneuvonantajat ry
Rekisterinumero: 188.813
Y-tunnus: 2586503-5

Lomakkeella ei ole kenttiä.
Lomakkeella ei ole kenttiä.

Syysseminaari 2018

PDF-tiedostoSyysseminaari_kutsu&aikataulu2018.pdf (709 kB)
Kutsu Syysseminaariin
Suomen Turvallisuusneuvonantajat ry

Yhdistys toimii vaarallistenaineiden käsittelyn turvallisuuden ja ammattiliikenteen liikenneturvallisuuden edistäjänä.

 

EASA

Suomen Turvallisuusneuvonantajat ry on jatkossa Suomen virallinen EASA edustaja.

European Association of Safety Advisors: http://easa-dg.eu/.

 

TNA ry palvelut

 • Puhelinneuvonta ongelmatilanteissa
 • Vakki Pakki jäsentiedote.
 • TNA- kurssit.
 • Tiedostavat koulutukset.
 • Onnettomuusharjoitusten suunnittelu
 • VAK- kuljetusten riskianalyysit.
 • Kuljetusreittien riskianalyysit.
 • Onnettomuus ja läheltä piti tapausten tutkinta.
 • Turvallisuus auditoinnit.

 

 
 

Finland's Safety Advisors, registered association

Association's purpose and quality of performance

The Association's purpose is to:

 • Supervise Safety Advisors mutual and common professional interests
 • Encourage cooperation between members
 • Improve safety fields general operating conditions

In order to meet purpose the Association follows industries economic development and legislation together with producing initiatives, proposals and statements.

The Association gives instruction and guidance to its members by organizing meetings and training together with producing necessary studies.

Finland's Safety Advisors in short

 • Informs law amendments
 • Give advice in matters relating to transport of dangerous goods
 • Improve transportation safety
 • Organize seminars
 • Maintain contacts with various authorities
 • Prepares legislative initiatives
 • The Association has maintained dangerous goods advisors registry for authorities since 2004
 • The Association is represented in traffic accident court of inquiry

 

Contact

Suomen Turvallisuusneuvonantajat ry
Finland's Safety Advisors
c/o Erkki Laimio
Hyttitie 4
11910 RIIHIMÄKI
FINLAND
Mobile: +358 400 960 494
Email: tnaseminaari@gmail.com

https://tna-fi.yhdistysavain.fi/

https://www.turvallisuusneuvonantajat.fi/

 

 

 

 

Kevätseminaari

Tällä hetkellä ei ole kyselyä käynnissä.

Syysseminaari

perjantaina 5.10.2018 Suomen ilmailumuseossa
Suomen Turvallisuusneuvonantajat ry:n

Juhlimme tänä vuonna 15-vuotista taivaltamme vaarallisten aineiden käsittelyn turvallisuuden ja ammattiliikenteen liikenneturvallisuuden edistäjänä. Juhlavuoden kunniaksi seminaari ruokailuineen on maksuton 100:lle ensimmäiseksi ilmoittautuneelle!

Syysseminaarin teema tulee tällä kertaa painottumaan ilmailuun, joten olemme varanneet ilmailumuseon auditorion käyttöömme perjantaina 5.10.2018 klo 9–15. Tulemme keskustelemaan mm. IATA DGR 2019 -muutoksista, lentorahdista painottuen vaarallisiin aineisiin ja uusista paloturvallisuusratkaisuista sekä matkustusturvallisuuden parissa että litium-akkujen kuljetuksissa. Liikenteen turvallisuusvirastosta tullaan esittelemään vuoden 2019 alussa voimaan astuvat ADR-muutokset. Lisätietoja ja tarkempi ohjelma jul-kaistaan lähiaikoina yhdistyksen sivuilla www.turvallisuusneuvonantajat.fi.
Jäsenorganisaatiomme Suomen Turvaprojektit Oy sponsoroi tapahtuman maksuttomana 100:lle ensim-mäiseksi ilmoittautuneelle osallistujalle (max. 3 per organisaatio yritysjäsenten osalta ja 150 € per osallis-tuja sadan osallistujan ylityttyä tai yritysjäsenten kolmen osallistujan ylittäviltä osallistujilta). Heitämme pallon myös muille jäsenorganisaatioillemme tulevien jäsentapahtumien sponsoroinnin osalta! Tänä vuonna tapahtuma on poikkeuksellisesti avoin myös yhdistyksen ulkopuolisille henkilöille yhdistyksen näkyvyyden kasvattamiseksi.
Tervetuloa!

Seminaaripaikka: Suomen ilmailumuseo, Karhumäentie 12, 01530 Vantaa

Ilmoittautuminen: https://www.dgr.fi/lomake.html?id=31865

Maksu: 100:lle ensimmäiselle maksuton, 3 per organisaatio. 150 € per osallistuja tämän jälkeen

Lisätietoja: Anna Neilick: anna.neilick@finsecpro.com

Erkki Laimio: tnaseminaari@gmail.com p. +358 400 960 494

Kuvat: Suomen ilmailumuseo